Felhasználási feltételek


A Fornax2 online játékban való részvétel kizárólag jelen felhasználási feltételek elfogadásával és betartásával történhet.
A regisztrációval automatikusan elfogadod az alábbi felhasználási feltételeket!


 1. Regisztráció
  1. A Fornax2 által üzemeltetett online játék és egyéb szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja. A regisztráció csak létező személyek számára a Fornax2 hivatalos weboldala regisztrációs felültének kitöltésével történhet. Kiskorú személy kizárólag törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével használhatja az oldalt. Kiskorú a regisztráció elküldésével biztosítja a Fornax2 oldal üzemeltetőjét törvényes képviselőjének beleegyezéséről. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia játékosnevét és egy, a nevére regisztrált e-mail címet. A választott játékosnév nem lehet sértő, obszcén, félelmet keltő, terméket reklámozó, megtévesztő, nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet a közerkölcsbe. Tilos e-mail vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó teljeskörű felelősséget vállal a részéről a megadott adatok hitelességéért és teljességéért. A felhasználó köteles haladéktalanul a Fornax2 oldal üzemeltetőjének írásban a tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles a Fornax2 oldal üzemeletetőjének írásbeli felszólításra adatainak valódiságát hitelt érdemlően igazolni. A szabályszerű és a Fornax2 által elfogadott és visszaigazolt regisztráció a felhasználót a játék üzemeltetője által végzett adatbáziskezelési-szolgáltatás igénybevételére jogosítja fel. A regisztrációs felület itt érhető el.
  2. Hiba, észrevétel, jogtalan kitiltás miatti reklamáció ezen az oldalon lehetséges.
  3. A játék feltétele, hogy minden egyes utasítás (kattintás, leütés) közvetlenül a regisztrált felhasználótól és annak kifejezett akaratából történjen.
 2. Kliens letöltése
  1. Kizárólag a Fornax2 hivatalos weboldaláról letölthető klienssel használható a játék. A kliens a Fornax2 weboldal üzemeltetőjének tulajdona, amelynek ingyenes használatát a szabályszerű regisztrációval engedélyezi. A kliens kizárólag a Fornax2 játékban való részvételhez használható, tilos és törvénybe ütközik annak bármilyen más célú felhasználása. Tilos továbbá a kliens bármiféle manipulálása, az abban való bármely beavatkozás, például: programkód megváltoztatása, visszafejtése, visszafordítása. A kliens-szoftver sokszorosítása csak olyan mértékben megengedett a felhasználó részére, amennyire az a szoftver használatához szükséges. A szoftver kereskedelmi célú felhasználásának minden formája tilos jogilag. A klienst letöltő regisztrált felhasználó felelős a fenti szabályok betartásáért. A kliens használatára vonatkozó szabályok megszegése a játékból való végleges kizárást és a megfelelő jogi eljárások megindítását vonja maga után.
  2. A hivatalos kliens itt tölthető le.
 3. Részvétel a játékban
  1. A Fornax2 üzemeltetője a játékot folyamatosan fejleszti. A felhasználó ennek megfelelően csak a mindenkori online játék és egyéb szolgáltatások mindenkori aktuális változatában vehet részt. Regisztrált felhasználóknak a játék használata ingyenes, ugyanakkor egyes szolgáltatásokat, vagy bizonyos tulajdonságokat a felhasználó fizetés ellenében vehet igénybe. A fizetős tulajdonságok fajtájára, különösen az egyes tulajdonságok funkciójára, a fizetős tulajdonság hozzáférésének időtartamára, a fizetendő díj összegére, az elérhető fizetési módokra az adott fizetős szolgáltatás leírásánál adunk tájékoztatást. Amennyiben egy kiskorú felhasználó szeretne fizetős tulajdonságot igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy a fizetős tulajdonság használati díjának megfizetéséhez szükséges pénzügyi eszközöket törvényes képviselőjétől erre a célra vagy szabad felhasználásra kapta. A Fornax2 üzemeltetője nem jogosult és nem köteles vizsgálni a felhasználók által megadott adatok valódiságát. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a felhasználó nem valós adatokat adott meg a regisztráció során és erre, vagy esetleges korábban nem közölt kiskorúságára, vagy törvényes képviselője belegyezésének hiányára alapozva támaszt visszafizetési igényt a Fornax2 üzemeltetőjével szemben a fizetős funkció vagy tulajdonság igénybevételével kapcsolatosan, a játék üzemeltetője nem köteles ezen igényeknek eleget tenni, a már igénybe vett szolgáltatások ellenértékét nem köteles visszafizetni. A Fornax2 fenntartja a jogot a játékon belüli tulajdonságok (beleértve virtuális pénznemek) díjának megváltoztatására. Ebbe beletartozik a Fornax2 azon joga is, hogy a játékon belüli tulajdonságoknak a jövőben történő megvásárlása esetén csökkentse vagy emelje az egyes játékon belüli tulajdonságok díjának összegét.
 4. A felhasználói fiók
  1. A szabályos regisztrációval a felhasználó jogosult egy felhasználói fiókot ("account") létrehozni, melyet a felhasználó önmaga adminisztrál. A felhasználói fiók bármilyen átadása, átruházása tilos. A felhasználói fiók felett kizárólag az azt létrehozó felhasználó rendelkezhet, aki teljes körűen felel a felhasználói fiók használatáért. A felhasználói fiókba történő illetéktelen belépés bűncselekménynek minősül, amely nemcsak a felhasználói feltételekbe, hanem törvénybe is ütközik. A felhasználói fiókba történő belépéshez, az abban való műveletek végzéséhez szükséges minden adat (pl.: e-mail, account ID, jelszó) titkos. A titok gazdája a felhasználó, aki köteles ezen adatokat védeni. A felhasználó ezen adatokat nem adhatja ki senkinek (azaz sem hozzátartozójának, ismerősének, más felhasználónak, vagy a Fornax2 üzemeltetőjének)! A Fornax2 üzemeltetője nevében senki, semmilyen körülmények között nem kérheti a felhasználótól ezen adatokat. Amennyiben bárki (akár a Fornax2 nevében) kéri az adatok kiadását, azt meg kell tagadni és haladéktalanul írásban értesíteni kell a Fornax2 üzemeltetőjét. Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül a gyanú, hogy ezen adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Fornax2-t, és megváltoztatni adatait. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.
 5. Tárgyak gyűjtése a felhasználói fiókba
  1. A felhasználó jogosult a felhasználói fiókjában elhelyezni a játékban való részvétel során szabályszerűen és jogszerűen szerzett, vagy a Fornax2 hivatalos weboldalán keresztül virtuális fizetőeszköz Sárkány Érme ellenében használatba vehető virtuális tárgyakat (a továbbiakban: Tárgyak). Az üzemeltető adatbázis kezelési tevékenysége keretében kizárólag ezen Tárgyak nyilvántartására vállal kötelezettséget. A felhasználói fiókban nyilvántartott Tárgyak használatára kizárólag a felhasználói fiókhoz kapcsolódó felhasználó jogosult. Ezen felhasználó felel a Tárgyak szabályszerű használatáért. Tekintettel a fentiekre, illetve a "Felhasználói Fiók" alcím alatt tárgyalt szabályokra, a felhasználó a tárgyak szabálytalan használata, vagy esetleges elvesztése esetén nem hivatkozhat arra, hogy más rendelkezett a tárgyak felett. A Fornax2 üzemeltetője kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén vállal kötelezettséget arra, hogy a felhasználói fiókból esetlegesen hiányzó tárgyak eltűnésével kapcsolatos körülményeket nyilvántartásaiban ellenőrizze. A Fornax2 üzemeltetője kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén állítja vissza a felhasználói fiókot (és annak tartalmát) a programhibát megelőző, a nyilvántartásnak megfelelő állapotra.
 6. Kereskedelem
  1. Regisztrált felhasználók jogosultak az általuk jogszerűen szerzett tárgyakkal kereskedni a játék során egymás közt. Az egymás közötti kereskedelemben használt virtuális fizetőeszköz a yang (a továbbiakban: Yang). A Yang nem váltható át sem Sárkány Érmére, sem valamely törvényes fizetőeszközre, az kizárólag a játékban szereplő Tárgyak értékének meghatározását és a felhasználók közötti elszámolást szolgálja.
 7. Sárkány Érme rendelés (Támogatás)
  1. Sárkány Érme rendelése forintért a Fornax2 honlapon megtalálható általános és alkalmi (akciós) árfolyamokon történik. A befizetett összeg ellenszolgáltatása a Fornax2 játék üzemeltetőjének adatbázis kezelési tevékenysége. A befizetett összeggel a Fornax2 játék fejlesztését támogatja a játékos. Az Érme töltés nem kötelező! Amennyiben a rendelő fél önszántából szeretné támogatni a játék fejlesztését, ellenszolgátatás képp Sárkány Érmét kap.
  2. A rendelés folyamata:
  3. EDSMS fizetés esetén a Sárkány Érme Rendelés menüpontban megtalálható kódot el kell küldeni az ott feltüntetett telefonszámok valamelyikére attól függően, mely országból indul a rendelés. Az SMS elküldése után, amennyiben a mobil szolgáltató meg tudta terhelni a kártyát a rendeléskor feltüntetett összeggel, Fornax2 weboldal a felhasználót, válasz SMS-ben értesíti a sikeres vásárlásról. Sikeres rendelés esetén a Sárkány Érme a Felhasználói fiókban jóváírásra kerül.
  4. A Sárkány Érme rendelés, lehetséges, bárkitől, bármely felhasználó részére, amennyiben a fizetést végző személy saját maga rendelkezik a kifizetett összeg felett. A Fornax2 üzemeltetője a Sárkány Érmével kapcsolatos visszaélésekért, átverésekért, "ál" rendelésekért semmiféle felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy mindenki csak olyan emberen keresztül rendeljen, akiben megbízik!
  5. További Sárkány Érme rendelési lehetőségek is megtalálhatók a Tárgypiacon lévő "Sárkány érme" gombra kattintva.
 8. Kockázatvállalás
  1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fornax2 játék használata ugyanazokat a kockázatokat rejti magában, mint az online játékok és az ezzel azonos elven működő egyéb alkalmazások, vagy az Internet használata általában. A Fornax2 játék üzemeltetőjének nem feladata ezen kockázatokról való tájékoztatás, mert azok köztudomású tények. A felhasználó a kockázatokról saját maga tájékozódik és vállalja azokat. A felhasználó a felhasználói fiókját vagy bármely hardverét és szoftverét ért külső behatás esetén nem hivatkozhat az ezzel kapcsolatos tájékozatlanságára, illetőleg a játék üzemeltetőjének mulasztására. A fentiek alapján a Fornax2 játék üzemeltetőjének nem áll módjában az esetleges felhasználói figyelmetlenséggel, szabálytalan vagy törvénytelen eszközökkel a felhasználói fiókban okozott, vélt vagy valós károkat megtéríteni, orvosolni, vagy a felhasználói fiók korábbi tartalmát visszaállítani. A felhasználó az általa használt szoftver- és hardvereszközök aktualitásáért és alkalmasságáért önmaga felel.
 9. Tájékoztatási kötelesség
  1. Minden felhasználó köteles minden külső, vagy annak tűnő szabálytalan behatást a Fornax2 üzemeltetőnek írásban haladéktalanul jelezni annak érdekében, hogy az üzemeltető megtegye a szükséges lépéseket, hogy ezzel magát, illetve más felhasználókat az esetleges negatív következményektől megóvjon. A bejelentések alapján az üzemeltető lehetőségeihez mérten intézkedik a játékot vagy a felhasználói fiókokat ténylegesen veszélyeztető behatások törvényes eszközökkel történő megszüntetéséről. A Fornax2 jogosult a felhasználók által közétett tartalmakat ellenőrizni, a törvénysértő, vagy gyanús tartalmakat törölni, de nincs lehetősége az ilyen tartalmak folyamatos ellenőrzésére. Amennyiben a felhasználó vélhetően törvénysértő tartalmat észlel, köteles ezt jelezni a Fornax2 üzemeltetője részére.
  2. Tájékoztatás nyújtása esetén kattints ide.
 10. A felhasználó jogosultságának átmeneti korlátozása, a játék elérhetősége
  1. Amennyiben a Fornax2 üzemeltetője bármely, a felhasználóval, illetőleg a játék egészével kapcsolatban visszaélésre utaló adatokkal rendelkezik, jogosult a felhasználó hozzáférését, a játék egyes funkcióit vagy a játék hivatalos weboldalának elérését átmenetileg korlátozni. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről. A Fornax2 üzemeltetője a fentieken túl törekszik a játék non-stop üzemeltetésére, de azt garantálni nem tudja, ebből eredő esetleges károk megtérítését nem vállalja.
 11. Viselkedési szabályok a játék használata során
  1. A játék hivatalos nyelve a magyar.
  2. Tilos bármely módon megsérteni más játékosoknak a játékhoz, illetve a játék élvezéséhez való jogát. Tilos a játékban esetlegesen meglévő hibát kihasználni, vagy azt másokkal szemben felhasználni. Tilos sértő, trágár, obszcén, gyűlölködő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes, vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető kifejezéseket használni a játék során. Ne "spamelj". Ez azt jelenti hogy, ne küldj kéretlen üzeneteket tömegesen vagy rendszeresen. Kezdő játékostársaidat segítsd, tudatlanságukat ne használd ki. Tilos a játékban előre megbeszélt eredményű "háborút vívni". Légy barátságos és sportszerű játékostársaiddal! Tilos bármilyen ajánlattétel, vagy felhívás felhasználói fiók, adásvételére bármely valós, vagy virtuális fizetőeszközért. Tilos értelmetlen karaktersorokat küldeni, vagy a szükségesnél hosszabb szöveggel terhelni a játék erőforrásait. Tilos bármely személyes vagy felhasználói adat nyilvánosságra hozása a játék során, vagy bárki felhívása ezen adatok nyilvánosságra hozására. Az ilyen szituációkból eredő negatív következményekért vagy károkért a Fornax2 nem vállal felelősséget Tilos a játék használata közben minden olyan alkalmazás futtatása, használata, amely a weboldal vagy a játék működését veszélyezteti vagy zavarja. Tilos a felhasználónak hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják, szintén tilos. Tilos a játék használata olyan szolgáltatásokon keresztül, amelyek nem teszik láthatóvá az IP címet.
  3. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a Fornax2 erőforrásainak túlzott terhelését vonhatják maguk után. A felhasználó számára tilos a játékkal kapcsolatos tartalmak blokkolása, felülírása, vagy módosítása, illetőleg bárminemű, a játékba történő zavaró beavatkozás. Tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak. A Fornax2 weboldalon közzétett kommunikációs lehetőségek minden felhasználója kötelezett a megfelelő szóválasztásra. Tartózkodni kell a gyalázó kritikától vagy személyek elleni megalázó támadásoktól.
  4. A Fornax2 által kínált online játékok és egyéb szolgáltatások kizárólag szórakoztatási célokat szolgálnak. Tilos ezeknek nyereség céljából vagy üzleti célokra történő felhasználása!
  5. A Fornax2 a felhasználó részére különböző kommunikációs lehetőségeket (különösen a vitafórumokon, chat-eken, blogokban, vendégkönyvekben és hasonlókban, valamint a kommentálási funkció keretében) biztosít saját tartalmaknak és cikkeknek a Fornax2 weboldalon, melyeket a felhasználó a valóban létező hozzáférése keretében használhat. A Fornax2 ilyenkor egyedül az információcsere műszaki feltételeit biztosítja. Ugyanakkor egy igény az ilyen kommunikációs lehetőségek biztosítására nem támasztható. A felhasználó kizárólagos felelősséget vállal az általa közzétett tartalmakért és cikkekért, és kötelezi magát, hogy teljes mértékben mentesíti a Fornax2-t harmadik személyek részéről fellépő igények alól. A Fornax2 a felhasználók által közzétett tartalmakat kifejezetten nem teszi magáévá. A felhasználó ugyanakkor biztosítja a Fornax2 számára a tartós, nem visszavonható és nem kizárólagos jogot az önmaga által közzétett tartalmak és cikkek használatára. A Fornax2 felhívja a figyelmet, hogy a Fornax2 nem végzi a közzétett tartalmak aktív ellenőrzését. Ezen túl minden felhasználó jogosult a gyaníthatóan törvénybe ütközően közzétett tartalmakat a Fornax2 irányába jelenteni. A Fornax2 ezt követően a lehető leggyorsabban reagál és amennyiben szükséges, szerkeszti vagy törli a jelentett tartalmat.
  6. A felhasználó számára tilos a Fornax2 weboldalon és különösen az azokon közzétett kommunikáció keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, ami a hatályos jogszabályokba ütközik, ellenkeznek a közrenddel vagy -erkölccsel, harmadik személyek védjegyeit, szabadalmait, használati- vagy formatervezési mintáit, szerzői jogait, üzleti titkait vagy egyéb jogait sértik; obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek; sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek; lánclevél- vagy hólabda-jellegű elemeket tartalmaznak; megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Fornax2 által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik; harmadik személyet adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül; kereskedelmi, különösen reklám jellegűek. Weboldalak, vállalkozások vagy terméknevek megnevezése akkor megengedett, ha azt a Fornax2 engedélyezte.
  7. A jelen felhasználási feltételekben leírt egyéb jogokat nem sértve a Fornax2 jogosult az itt leírt szabályokat sértő tartalmak és cikkek megváltoztatására, valamint részleges vagy teljes törlésére. Ezen túl a Fornax2 jogosult az itt leírt szabályokat megsértő felhasználók átmeneti vagy végérvényes kizárására a Fornax2 weboldal, online játék és egyéb szolgáltatások felhasználásából.
 12. Szankciók és kötelezettségszegésből adódó következmények
  1. A Fornax2 üzemeltetője fenntartja magának a jogot egyrészt, hogy megítélje, hogy a felhasználó viselkedése adott esetben beleütközik-e a Felhasználási feltételekbe, másrészt, hogy kiválassza és alkalmazza a szabályszegés súlyával arányos szankciót
  2. A Fornax2 nem felel azok károkért, melyek egy, a felhasználótól eredő kötelezettségszegésből származnak. Minden egyéb törvényes vagy szerződéses jogot nem sértve a Fornax2 saját belátása szerint a következő intézkedéseket hozhatja, ha egy felhasználó törvénybe ütközően, harmadik személyek jogait sértve, a jelen felhasználási feltételekbe vagy a mindenkor alkalmazott kiegészítő feltételekbe és játékszabályokba ütközően vétkesen cselekszik: a) tartalmak megváltoztatása vagy törlése, b) a felhasználó figyelmeztetése, c) a vétkes cselekvés nyilvánosságra hozása az érintett online játékban a játékosnév közzététele mellett, d) a felhasználó játékból történő átmeneti vagy végleges kizárása, e) felhasználó végleges tiltása az adott IP címekről vagy IP cím tartományból érkező adatforgalmak tekintetében, ) átmeneti vagy tartós virtuális belépési tilalom kihirdetése.
  3. Ha egy felhasználó felfüggesztésre vagy kizárásra került, akkor az a Fornax2 előzetes beleegyezése nélkül nem jelentkezhet be újra. A felfüggesztés, kizárás, virtuális belépési tilalom vagy egyéb intézkedés visszavonására igény nem támasztható.
 13. Támogatás
  1. A felhasználói fiókkal kapcsolatos bármely észrevétel, panasz, a felhasználói fiókhoz tartozó, a regisztrációkor megadott e-mail címről, vagy a facebook oldalunkon üzenet formájában valós fiókról küldhető. A Fornax2 üzemeltetője kizárólag ezen a módokon küldött észrevételekre reagál, nyújt támogatást. Más címekről küldött, a felhasználói fiókokkal kapcsolatos észrevételeket a Fornax2 nem kezel még abban az esetben sem, ha az üzenetet ugyanaz a személy küldi, aki a felhasználói fiók feletti rendelkezésre jogosult.
  2. A játékot koordinálják (jogkör szintek szerint a legmagasabb szintű koordinátorral kezdve): SA (Server Admin, GA (Game Admin), SGM (Super Game Master), GM (Game Master) (a továbbiakban együttesen: Team tagok).
  3. A Fornax2 csapat felsorolt tagjainak feladata a játék során felmerülő problémák megoldásában történő segítség. Nekik nincs jogosultságuk és lehetőségük Tárgyakat vagy fizetőeszközt adni, vagy karaktereket bármilyen módon támogatni. Döntéseiket a Felhasználói feltételek alapján hozzák. A felhasználók ezen döntéseket kötelesek tiszteletben tartani. Amennyiben a GM, SGM vagy GA a felhasználói feltételekkel ellentétes döntést hozott adott ügyben, lehetőség van felvenni a kapcsolatot SGM, GA vagy SA valamelyikével (tehát egy magasabb szintű koordinátorral). Ebben az esetben a játék koordinálásában részt vevő magasabb szintű koordinátor újra megvizsgálja, hogy GM, SGM GA döntése valóban a felhasználói feltételekbe ütközik-e és amennyiben igen, jogosult a döntést felülbírálni. Amennyiben Team tag a felhasználó kizárásáról vagy végleges tiltásáról dönt, azt minden esetben felülvizsgálja egy magasabb szintű koordinátor. A legmagasabb szintű koordinátor döntését (SA) a Fornax2 mindenkori üzemeltetője véglegesnek és szabályszerűnek tekinti.
  4. Ha egy felhasználóval szemben valamely szankció került alkalmazásra, akkor az azzal kapcsolatos reklamációra a support felületen van lehetőség. A koordinátoroknak joguk és kötelességük hogy folyamatosan figyeljék a felhasználói szabályzatba ütköző viselkedési formákat a játék minden felületén és amennyiben ilyet észlelnek, megtegyék a megfelelő intézkedéseket (pl.: töröljék a sértő kommenteket, a viselkedési szabályok betartására hívjanak fel, szankciót alkalmazzanak).
  5. Panasz esetén kattints ide.
 14. A Felhasználói fiók megszüntetése
  1. A felhasználó kérésére a Fornax2 üzemeltetője köteles a felhasználói fiókot megszüntetni. A felhasználói fiók törlésével a fiók felhasználó általi elérhetősége véglegesen megszűnik, de a felhasználó adatai, nyilvántartásunkban minőségbiztosítási okból illetve hatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében megőrzésre kerülnek az adatkezelésről szóló fejezet szabályai szerint. A Fornax2 üzemeltetője jogosult azon Felhasználók és Felhasználói fiókok törlésére, amelyekbe 90 napon túl nem léptek be. Amennyiben a felhasználó 90 napon túl is fenn szeretné tartani ezeket, ezen szándékát külön jelezni kell. 90 naponként a jelzést meg kell ismételni.
 15. Adatkezelés, adatvédelem
  1. A Fornax2 a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezései alapján védi és kezeli felhasználóknak a regisztráció során megadott adatait. Felhasználó ezúton visszavonhatatlanul hozzájárul, a regisztráció során megadott adatainak a Fornax2 üzemeltetője által történő nyilvántartásához és teljes körű kezeléséhez. A Felhasználó ezúton visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Fornax2 honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása céljából nyilvántartsa a felhasználók belépési adatait, a játékban töltött időtartamot, valamint a játék során szerzett Tárgyakkal kapcsolatos tranzakciók adatait. A Felhasználó ezúton visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Fornax2 a honlap látogatása során minőségbiztosítási célból nyilvántartsa a felhasználó által más felhasználónak, vagy az üzemeltetőnek küldött üzeneteket és az abban esetlegesen megadott egyéb személyes adatokat. A kezelt adatok köre: felhasználó név, e-mail cím, IP cím, játék, tranzakció dátum és időtartam, a felhasználó üzenetének tárgya, szövege, továbbá az érintett által az üzenetben esetlegesen megadott egyéb adatok.
  2. A Fornax2 jelen fejezet első bekezdésében felsorolt adatokat amennyiben annak törlését a felhasználó kifejezetten kéri, törli. Amennyiben Felhasználó a játék során fizetős szolgáltatást vett igénybe, vagy a felhasználók közötti kereskedelemben részt vett, vagy érintett valamely más felhasználói probléma kivizsgálásában, a Fornax2 üzemeltetője, tekintettel a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési időre (5+tárgyév) az adatokat megőrzi. A adatok törlését vagy módosítását írásban a Fornax2 weboldal üzemeltetőjénél lehet kérni, hitelt érdemlően bizonyítva, hogy az adatok törlését valóban az érintett felhasználó kéri.
  3. A Fornax2 az általa kezelt adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között sem továbbítja. A kezelt adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Fornax2 kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A Fornax2 a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége); ) c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  4. A Fornax2 olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Fornax2 informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. A felhasználóknak az üzemeltető adatkezelésével kapcsolatosan rendelkezésükre állnak az adatvédelmi törvény által biztosított jogorvoslatok.
 16. Joghatóság
  1. Felek a Fornax2 játékkal kapcsolatban felmerülő minden jogvita tekintetében a Fornax2 üzemeltetőjének székhelye szerinti bíróságnak joghatóságát - mint felek által kikötött joghatóság - kötik ki.
 17. 17. Szerzői jogok
  1. A Fornax2 weboldal mindenféle jellegű tartalmat tartalmaz, melyek védelem alá esnek. Amennyiben az a jelen felhasználási feltételek értelmében nem engedélyezett, a felhasználó nem jogosult a Fornax2 weboldal vagy az azokon közzétett tartalmak vagy azok részeinek szerkesztésére, sokszorosítására, terjesztésére, nyilvános bemutatására, azok reklámcélokra történő vagy a szerződésben rögzített célokon túlmenő felhasználására. A szerzői jogi megjegyzéseket és márkajegyeket tilos megváltoztatni, elrejteni vagy eltávolítani.
  2. A "tartalmak" kifejezés alatt minden adat, kép, szöveg, grafika, zenei darab, hang, hangsor, videó, program és szoftverkód és egyéb információ értendő, melyeket a Fornax2 tett közzé weboldalain. A "tartalmak" kifejezés alatt értendő különösen az összes letöltésre kínált szolgáltatás.
  3. A felhasználó köteles felhagyni minden olyan tevékenységgel, melyek a Fornax2 weboldal vagy az azokon kínált szolgáltatások működését veszélyeztetik vagy zavarják, valamint tilos hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót a Fornax2 weboldal és tartalmom használatában. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hard- vagy szoftverét befolyásolhatják, nem megengedett.
  4. A Fornax2 weboldal mindennemű kereskedelmi, különösen reklámcélokra való felhasználásához a Fornax2 előzetes írásban kifejezett hozzájárulása szükséges. A felhasználó nem támaszthat igényt tartalmak közzétételére a Fornax2 weboldalon. A Fornax2 webodal használata anonimizer-szolgáltatásokon keresztül, melyek elrejtik a felhasználó valódi IP-címét, nem megengedett.
 18. Egyéb előírások
  1. A felhasználó részére az online játékba való manipulatív beavatkozás minden formája tilos. A felhasználó különösen nem jogosult olyan intézkedéseket tenni, mechanizmusokat vagy szoftvert használni, melyek zavarhatják a játék működését és a játék menetét. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a műszaki kapacitás nem gyanítható vagy túlzott terhelését vonhatja maga után. A felhasználó számára tilos a játékvezetés által generált tartalmak blokkolása, felülírása vagy módosítása vagy bárminemű a játékba történő zavaró beavatkozás.
  2. Ezen túl tilos a felhasználó számára az online játék (beleértve minden egyes weboldal) lehívása más programokkal a web-böngészőn vagy a rendelkezésre bocsátott kliens-szoftveren kívül. Mindez vonatkozik elsősorban az ún. botokra, valamint más eszközökre, melyek a web-interfész helyettesítésére vagy kiegészítésére szolgálnak. Ugyanígy tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak. Ide tartoznak az automatikus frissítési funkciók is és a böngésző más, beépített mechanizmusai, amennyiben azoknál automatikus eljárásokról van szó.
  3. A felhasználó semmilyen körülmények között a) nem készíthet vagy használhat ún. cheat-, mod- és/vagy hack-programokat, valamint minden más, harmadik személyek által készített szoftvereket, melyek megváltoztatják az online játék játékélményét, b) nem használhat olyan szoftvereket, melyek lehetővé teszik az ún. adatbányászást ("data-mining") vagy más módon az online játékkal kapcsolatos információkat gyűjtik össze, c) nem használhatja az online játékon kívül az online játékokban használt virtuális tárgyakat, azokat nem vásárolhatja vagy adhatja el vagy cserélheti el "valódi" pénzért. Vonatkozik ez minden olyan eljárásra, hasonló cselekvésre vagy tevékenységre is, melyek a fent említett tiltásokkal egyenértékűek.
  4. Tilos a reklámok elrejtését célzó eljárások használata. Lényegtelen, hogy eközben a reklám tudatosan vagy pedig általánosan, ún. felugróablak-blokkoló programok ("pop-up-blocker"), szövegalapú böngészők vagy hasonlók használata révén kerül elrejtésre.
  5. Az online játékokban alkalmazott és fizetés ellenében átengedett virtuális tárgyak minden jogával kizárólag a Fornax2, ill. a Fornax2 által felhatalmazott szerződéses partner rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a felhasználó által saját kezűleg létrehozott virtuális tárgyakra is. A felhasználó biztosítja a Fornax2 számára az ilyen saját kezűleg létrehozott virtuális tárgyakra vonatkozó, helyben, időben és tartalomban nem korlátozott kizárólagos felhasználási jogot. Ebbe a jogba beletartoznak különösen a sokszorosításra, terjesztésre és feldolgozásra vonatkozó jogok. A felhasználó a virtuális tárgyra vonatkozóan mindössze egy nem kizárólagos, korlátozott felhasználói jogot kap.
 19. Felelősségkorlátozás
  1. A felhasználó önmaga és közvetlenül felelős harmadik személyek jogainak önhibából történő megsértéséért velük szemben. A felhasználó kötelezi magát a Fornax2 irányába minden olyan kár megtérítésére, melyek a jelen felhasználási feltételekből adódó kötelességek figyelmen hagyásából származnak. A felhasználó mentesíti a Fornax2 üzemeltetőjét minden igénytől, melyeket más felhasználók vagy harmadik személyek a Fornax2-vel szemben támasztanak, melyek jogaiknak a felhasználó által közzétett tartalmak által történő megsértéséből vagy egyéb kötelezettségek megsértéséből származnak. A felhasználó eközben vállalja a Fornax2 oldalán fellépő szükséges jogi védelem költségeit is, beleértve az összes bírósági és ügyvédi költséget. Mindez nem érvényes, ha a jogsértés a felhasználón kívül álló okból származik.
  2. A nem a Fornax2 üzemeltetője által okozott zavarokért a teljesítési hálózatban a Fornax2 nem vállal felelősséget. Ha és amennyiben a játék megszűnik vagy átmenetileg felfüggesztésre kerül, úgy a felhasználó semmiféle igényt nem támaszthat a Fornax2-vel szemben.
 20. Záró rendelkezések
  1. A Fornax2 fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására. A felhasználók a megváltozott feltételekről legkésőbb két héttel azok életbe lépése előtt a játék honlapján kapnak értesítést. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti és/vagy ellentmond a törvényi szabályozásnak, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással való egyetértésben olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén megfelelően érvényes.
 21. Jelen felhasználási feltételek és játékszabályok hatályba lépésének ideje: 2018.11.23